sponsortitel; $sponsoromschrijving = $obj->sponsoromschrijving; $rubriek = $obj->rubriek; $image_250x250 = $obj->image_250x250; $sponsortitel1 = str_replace(" ", "_", $sponsortitel); $sponsortitel1 = strtolower($sponsortitel1); $rubriek1 = str_replace(" ", "_", $rubriek); $rubriek1 = strtolower($rubriek1); $image = "/_images/affili/sponsors/$image_250x250"; $openurl = "/open/winkel/$sponsorid/$sponsortitel1"; $openrubriek = "/rubrieken/$rubriek1"; } ?> <? echo "$sponsortitel"; ?> op <? echo "$author"; ?> op ." /> " /> " />
Winkelpagina van .

Soortgelijke websites

'$sponsorid' ORDER BY RAND() LIMIT 6"); $resultaat2 = mysql_query($query2) or die ("Error in query: $query. " . mysql_error()); while ($obj = mysql_fetch_object($resultaat2)) { $zsponsortitel = $obj->sponsortitel; $zsponsorid = $obj->sponsorid; $zimage_250x250 = $obj->image_250x250; $zsponsortitel1 = str_replace(" ", "_", $zsponsortitel); $zsponsortitel1 = strtolower($zsponsortitel1); $zimage = "/_images/affili/sponsors/$zimage_250x250"; $zopenurl = "/open/winkel/$zsponsorid/$zsponsortitel1"; echo "\"$zsponsortitel\""; } ?>

Omschrijving


Informatie: