uid; $sponsorid = $obj->sponsorid; $rubriek = $obj->rubriek; $sponsornaam = $obj->sponsornaam; $title = $obj->title; $price = $obj->price; $description = $obj->description; $description = str_replace("&", "&", $description); $local_image = $obj->local_image; $rubriek = $obj->rubriek; $sponsornaam1 = str_replace(" ", "_", $sponsornaam); $sponsornaam1 = strtolower($sponsornaam1); $rubriek1 = str_replace(" ", "_", $rubriek); $rubriek1 = strtolower($rubriek1); $title = $obj->title; $title = str_replace("&", "&", $title); $title1 = str_replace(" ", "_", $title); $title1 = strtolower($title1); $price = money_format('%.2n', $price); $price = str_replace(".", ",", $price); $image = "/_images/affili/producten/$affid/$local_image"; $openwinkel = "/open/winkel/$sponsorid/$sponsornaam1"; $openproduct = "/open/product/$uid/$title1"; $openrubriek = "/rubrieken/$rubriek1"; } ?> <? echo "$title"; ?> aangeboden door <? echo "$sponsornaam"; ?> op <? echo "$author"; ?> aangeboden door op ." /> " /> " />
.

Meer producten van :

uid; $zlocal_image = $obj->local_image; $ztitle = $obj->title; $ztitle = str_replace("&", "&", $ztitle); $find = array ('/&/', '/ /', '/-/', '/,/', '/:/'); $replace = array ('_', '_', '_', '_', '_'); $ztitle1 = preg_replace($find, $replace, $ztitle1); $find = array ('/____/', '/___/', '/__/'); $replace = array ('_', '_', '_'); $ztitle1 = preg_replace($find, $replace, $ztitle1); $zsponsornaam = $obj->sponsornaam; $ztitle1 = str_replace(" ", "_", $ztitle); $ztitle1 = strtolower($ztitle1); $zimage = "/_images/affili/producten/$affid/$zlocal_image"; $zopenproduct = "/open/product/$zuid/$ztitle1"; echo "\"$zsponsornaam"; } ?>

Omschrijving:


Informatie: